Chào bạn đến với khu vực up truyện!

Ai cũng có thể upload truyện, bạn cũng vậy! Nhưng đừng cố up linh tinh.

Truyện đăng sẽ qua kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ được duyệt, linh tinh sẽ bị xóa và khóa nick!

Nhóm dịch và uploader đăng truyện không phải đợi duyệt.

Bạn là nhóm/cá nhân dịch?

Quyền lợi nhóm dịch:

Không phải qua kiểm duyệt truyện. Up xong là xem được!

Có thể thêm, xóa, sửa chapter.

Điều kiện để được cấp quyền nhóm dịch:

Bạn là nhóm/cá nhân dịch truyện, đã có tác phẩm

Bạn đã upload post thành công 1 đầu truyện và 1 chapter, (phải có truyện mới duyệt được) có hướng dẫn upload sau khi đăng nhập.

Liên hệ với admin để yêu cầu cấp quyền (sẽ có thông tin liên hệ sau khi đăng nhập)

Không có nhu cầu post truyện? Trở về trang chủ