4.8
Đánh giá của bạn
Đánh giá
NOVEL: Tôi sẽ giúp anh hiểu Average 4.8 / 5 out of 5
Xếp hạng
69th, có 2.6K lượt xem
Tên khác
당신의 이해를 돕기 위하여
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Kiểu truyện
Truyện tranh